Tag: อีคอมเมิร์ซ

ประเภทของเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซแยกเป็น 4 ประเภท

E-Commerce

เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซส่วนใหญ่มีอยู่ 4 ประเภทหรือจะพูดให้ดีก็คือคุณสามารถแบ่งประเภทเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซออกเป็นสี่ประเภทได้ดังต่อไปนี้: B2B (Business to Business): การซื้อขายสินค้าและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสองธุรกิจได้รับการอำนวยความสะดวกโดยเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซแบบ B2B ที่นี่มีการขายสินค้าหรือบริการโดยธุรกิจหนึ่งให้กับธุรกิจอื่น B2C (Business to Consumer): การซื้อขายสินค้าและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธุรกิจและลูกค้ารองรับโดยเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ B2C ที่นี่มีการขายสินค้าหรือบริการโดยธุรกิจหนึ่งให้กับผู้บริโภค C2B (Consumer to Business): การซื้อขายสินค้าและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้บริโภคและธุรกิจโฮสต์โดยเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ C2B ที่นี่ผู้บริโภคขายสินค้าหรือบริการให้กับธุรกิจอื่น ๆ C2C (ผู้บริโภคสู่ผู้บริโภค): การซื้อขายสินค้าและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้บริโภคและผู้บริโภครายอื่นจะกระทำบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ C2C ที่นี่ผู้บริโภครายหนึ่งขายสินค้าเพื่อบริการให้กับผู้บริโภครายอื่น จุดประสงค์ของเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซคืออะไร มีจุดประสงค์มากมายของเว็บไซต์ซึ่งส่วนใหญ่สามารถ จำกัด อยู่ที่เป้าหมายเดียวเพื่อรับผลกำไร เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซหมายถึงร้านค้าเสมือนจริงที่ผู้เยี่ยมชมมาที่ร้านเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการและกลายเป็นลูกค้าโดยการซื้อ ผู้คนก่อนหน้านี้ได้ไปเยี่ยมชมร้านขายปูนที่มีแนวโน้มและน่าเชื่อถือโดยมีแนวโน้มที่จะเข้าหาแบรนด์หลัก ๆ มากขึ้น อย่างไรก็ตามธุรกิจอีคอมเมิร์ซออนไลน์ได้เปิดประตูสู่ธุรกิจทุกประเภท ขณะนี้ธุรกิจทั้งหมดสามารถขายออนไลน์ได้โดยใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง ผู้ขายต้องพยายามสร้างเว็บไซต์ให้กิดความสวยงามและมีความเป็น responsive คือมีลูกเล่นแบบที่ว่าไม่เป็นเหลี่ยมมากนัก เพราะหากว่าเป็นเหลี่ยมคงดูไม่เป็นมิตรมาก